Volg ons
Inloggen

Inloggen op uw account

Gebruikersnaam *
wachtwoord *
Onthoud mij

een ratjetoe aan Indische en Molukse evenementen, maar dan keurig op een rijtje.

Veelgestelde vragen

Alle evenementen met een Indisch en/of Moluks tintje, maar ook evenementen waar bezoekers van Indische dansavonden, Pasar Malams, Koempoelans over het algemeen interesse in hebben. Dus een country-evenement of een hawaiian-evenement is prima. Maar ook een tentoonstelling of een festival. U kunt daarvoor bij aanmelding een keuze maken op het aanmeldingsformulier.

Meldt dit aan [email protected] en het evenement wordt verwijderd uit de agenda. In noodgevallen kunnen we een bericht plaatsen op de homepage.

Heel simpel: u moet het evenement opnieuw aanmelden en de juiste informatie invullen. De oude informatie wordt dan verwijderd!

U ontvangt alleen een nieuwsbrief als u een e-mailadres invult bij het aanmelden van een evenement of dat u zich aanmeld voor de nieuwsbrief in het vakje op de homepage door het invullen van uw e-mail adres. Wij versturen dan naar dit adres regelmatig een nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal beperkt van omvang zijn zodat het niet te lang duurt voordat deze is ingeladen in uw e-mailbox.

Elke organisatie kan een evenement aanmelden. Dat gebeurt via het aanmeldingsformulier die op onze site staat. Als u het formulier heeft ingevuld stuurt u het naar ons door eenvoudig op de knop onderaan het formulier te klikken. Tjampoer controleert het bericht en daarna wordt het geplaatst. Als dat binnen 24 uur niet gebeurt dan kan het zijn dat u de verzendknop niet (goed) heeft aangeklikt en dat de gegevens dus niet zijn verstuurd. Een andere reden voor het niet plaatsen van een evenement kan zijn, dat Tjampoer vindt dat uw evenement om de een of andere reden niet past op de site. U krijgt daarover van ons een mailtje.

Tjampoer wil voorkomen dat er informatie op de site wordt geplaatst die mensen of organisaties kwetsen of op een andere manier schade aanbrengen. Vandaar dat elk aanmeldingsformulier op correctheid wordt gecontroleerd. Alle evenementen zijn welkom binnen de doelstellingen van Tjampoer.

Het kan zijn dat u een evenement aantreft met een voor u nog onbekende band of artiest. U kunt dan eenvoudig meer informatie krijgen over de band of artiest. Iedere band of artiest kan zijn gegevens sturen met twee foto's naar [email protected] en een aparte pagina wordt aangemaakt.

Tjampoer heeft geen gastenboek. Maar als u aan- of opmerkingen heeft stuur ze dan naar [email protected] en we beantwoorden u per omgaande. We stellen het bijzonder op prijs wanneer u reageert en we staan op het standpunt dat we van iedereen iets kunnen leren.

In principe worden alle aanmeldingen van evenementen en dergelijke geplaatst. Er vind geen selectie plaats. Wel bekijkt Tjampoer of de informatie niet storend of schadelijk is voor anderen en bekeken wordt of de informatie past in de doelstelling van Tjampoer. Na aanmelding wordt uw evenement over het algemeen binnen 24 uur in de agenda opgenomen.

Ja, voordat u een nieuw evenement kunt aanmelden dient u zich eerst te registreren.

Nee, u hoeft zich niet aan te melden. Iedereen kan de agenda van Tjampoer.nl raadplegen.

Ja, artiesten en bands krijgen van ons een gratis pagina op Tjampoer! Wel wordt er verwacht dat ze zelf voor de teksten zorgen en daarbij maximaal twee digitale foto's opsturen. Ook kan er op die pagina een link worden geplaatst naar een de website van de artiest en/of band.

Ja. Foto's kunt u direct bij de aanmelding van een evenement uploaden. Om een evenement te kunnen aanmelden dient u zich eerst te registreren.

Plaats de volgende code op uw website om tjampoer.nl te linken:

tjampoer.nl - een ratjetoe aan Indische en Molukse evenementen, maar dan keurig op een rijtje

Voor flyers kunnen wij het logo van tjampoer.nl aanleveren in bijvoorbeeld EPS of JPG formaat. Stuur uw verzoek aan [email protected] en wij sturen u het logo per e-mail toe!

Tjampoer probeert zo actueel mogelijk te zijn maar is afhankelijk van de informatie van organisatoren. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd aankondigen van een evenement. Wanneer het evenement is afgelopen, verdwijnt de aankondiging automatisch van de agenda. De agenda is dus altijd up-to-date!

Mag ik tekst van de Tjampoer website overnemen?

De meeste teksten op de website van Tjampoer zijn in dienst of in opdracht van opdrachtgevers geschreven. Het auteursrecht berust doorgaans bij V.O.F. Datatree en in bepaalde gevallen bij de auteur.

Kort samengevat houdt het auteursrecht in dat u de tekst zonder toestemming van de auteursrechthouder slechts mag overnemen voor eigen oefening, studie of gebruik. Het publiceren op een andere website, in een nieuwsbrief of anderszins e.d. vallen daar zeker niet onder. Daarnaast mag u natuurlijk een kort gedeelte citeren. Andere vormen van verveelvoudigen en openbaar maken zijn niet toegestaan.

Toestemming voor overname van een kort gedeelte met verwijzing op een andere website

De meeste van onze teksten staan vrij toegankelijk op het openbare Internet. Als u een tekst aan uw lezers ter beschikking wilt stellen, dan hoeft u de tekst dus niet in zijn geheel over te nemen en kunt u met een hyperlink verwijzen naar de betreffende webpagina. Deze manier van doorverwijzen is op het World Wide Web zeer gebruikelijk en algemeen geaccepteerd.

Wij geven u toestemming per verwijzing op uw website maximaal vijftig woorden van de oorspronkelijke tekst over te nemen, mits u daarbij de auteur en bron vermeldt en een werkende en duidelijk zichtbare hyperlink naar het oorspronkelijk artikel plaatst.

Deze toestemming geldt slechts voor een beperkt aantal inhoudelijk gemotiveerde doorverwijzingen, niet voor het overnemen van een groot aantal korte teksten om de eigen website te vullen. De hyperlink moet zo zijn aangebracht, dat het voor de lezer duidelijk is dat hij uw website verlaat en naar de site van Tjampoer.nl gaat.

Zakelijk hergebruik

Voor hergebruik van onze teksten op andere websites op het openbare internet geven wij in het algemeen geen toestemming. Dergelijk hergebruik concurreert met onze eigen publicatie en wij zouden daarom een hoge vergoeding moeten vragen.

Als u toestemming wilt vragen om een tekst in een andersoortige publicatie over te nemen, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met de Tjampoer.nl. ([email protected]) U dient daarbij duidelijk aan te geven:

  • Namens welke rechtspersoon u de toestemming vraagt (naam, vestigingsadres, KvK-nummer).
  • Contactpersoon en contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres).
  • Om welke tekst het gaat (url, titel of onderwerp, aantal woorden).
  • Het doel van de overname.
  • In welke publicatie u de tekst wilt overnemen.
  • Wat het bereik is van de publicatie (aantal lezers of abonnees, gemiddeld aantal bezoekers).

U kunt uw brief, rechtsgeldig ondertekend namens de betreffende rechtspersoon, sturen naar DataTree Productions, Kerkstraat 52, 6987 AD, Giesbeek.

Als wij op het verzoek in willen gaan dan laten wij u dat per e-mail weten en stellen wij in samenspraak met de auteur een vergoeding voor. Als u daar vervolgens mee instemt dan sturen wij u een schriftelijke bevestiging van de verleende toestemming en een factuur. De toestemming gaat in na betaling van de factuur.

Het verlenen van toestemming brengt zodanige overheadkosten met zich mee, dat u rekening moet houden met een minimumvergoeding per overeenkomst van € 50,- (excl. btw).

Overnemen in school- of studiewerk

Scholieren en studenten vragen ons regelmatig of zij teksten van onze website mogen hergebruiken in bijvoorbeeld een werkstuk in het kader van hun opleiding. Als je dat product uitsluitend voor jezelf of met een studiegroepje maakt, de verspreiding beperkt is tot enkele medestudenten, docent(en) of begeleider(s) en de huiselijke kring, dan valt dat wat ons betreft onder eigen oefening, studie of gebruik dat auteursrechtelijk is toegestaan.

We maken daar echter twee kanttekeningen bij:

  • Als je passages of ideeën uit andermans werk overneemt en deze als eigen werk presenteert, pleeg je plagiaat. Dit wordt algemeen beschouwd als intellectueel wangedrag en je docent of begeleider zal het afkeuren. Het is beter om netjes te citeren, daar heb je geen toestemming van de bron voor nodig.
  • Als jouw product breder verspreid wordt, via internet of langs andere wegen, bijvoorbeeld als voorbeeld-, studie- of voorlichtingsmateriaal voor anderen, dan valt dat niet meer onder eigen gebruik. Voor dergelijke verspreiding geven wij geen toestemming.

John van Hese

Datatree Productions