Volg ons
Inloggen

Inloggen op uw account

Gebruikersnaam *
wachtwoord *
Onthoud mij

een ratjetoe aan Indische en Molukse evenementen, maar dan keurig op een rijtje.

Open Podium met als hoofdgast Wieteke van Dort (Tante Lien) 12 maart Werftheater Utrecht

wieteke ais40 v3

 

Open podium gast op 12 maart in Open Podium is Wieteke van Dort!

 

Dat wordt een middag vol verhalen, anekdotes en muziek.

Samen met Aïs Lawa-Lata een muzikaal intermezzo.

 

Het jaar 2023 is een jubileum jaar voor Wieteke en Aïs want zij vieren het feit dat ze dit jaar 40 jaar een duo vormen!

Wieteke is een Nederlands actrice, cabaretière en zangeres die onder meer bekend is geworden door vele kinderprogramma’s en het Nederlands-Indische personage Tante Lien in de Late Late Lien Show.

 

Natuurlijk is Yvonne Groeneveld als Tante Eus de verbindende factor deze middag. In de pauze zijn heerlijke Indische snacks verkrijgbaar en aan de bar natuurlijk heerlijke drankjes.

Een perfecte middag dus om er even tussen uit te gaan en in het gezellige Werftheater een mooie middag te beleven.

 

Reserveren?

https://www.werftheater.nl/product/tante-eus-open-podium/

Gelukzoekers op Sumatra a.s. zondag 5 februari

artikel klein foto kortstu gelukzoekersopsumatra 040123 111 edit internet foto door Annemie

Beste theaterbezoeker,

NaDe tolk van JavaenLichter dan ikregisseer ik opnieuw een voorstelling over een onderbelicht aspect van de Nederlandse koloniale bezetting van Indonesië.Ik hebgemerkt hoedeze eerdere voorstellingenmensen uitnodigden hun eigen verhaal met ons te delen. En hoe belangrijk hetvoor iedereenis om je geschiedenis te kennen. Daarom hoop ik van harte dat u aanwezigzultzijn bijde voorstellingGelukzoekers op Sumatra,die op zondag 5 februari bij u speelt in Meervaart,over uitbuiting en ontbossing op de rubberplantages van Sumatra zo’n honderd jaar geleden.

Voor deze voorstelling heb ik een vrije bewerking gemaakt van de romansRubber(1931) enKoelie(1932) van schrijfster MadelonSzékely-Lulofs.Toen ik deze romans las, was ik geschokt dat ik helemaal niets over deze episode uit het Nederlandse koloniale verleden wist.Eenselect groepje witte gelukszoekers hoopt snel rijk te worden op de rubberplantages. Daarvoor ronselen zeJavaanse en Chinese contractarbeidersdiemensonterendwordenuitgebuit. Bovendien wordt er op grote schaal oerwoud vernietigd. De onderdrukking en het geweld zijn extreem. En dat terwijl de slavernij toen al zestig jaar officieel was afgeschaft.

In de toneelbewerkingdie ik maakte en regisseerde,volgen we aan de ene kant een jong stel dat uit Nederland arriveert. Zij komenin de zinderende hittehun geluk beproevenop de rubberplantage. Enaan deandere kant zien we contractarbeiders dieondanks hun verzetvolledig vermorzeld wordenin het ongelijke systeem.Ook ishet een verhaal over hoop en veerkracht, waarin mensen zoeken naar geluk.

Ik vind het belangrijk om met deze voorstellingtwee kanten van dezelfde medaillete laten zien en op die manier een verhaal te vertellen waarover in Nederlandbijveelmensenmaar weinig bekend is. Een verhaal over misstanden en ongelijkheid dat nog helemaal niet zo lang geleden gebeurde en dat nog altijd doorwerkt inde wereld vannu.

Ik hoopu te zien bijGelukszoekers op Sumatra.

Olivier Diepenhorst

Sinar Events agenda 2023.

Sinar 2023 agenda v1 30 feb

Binnenkort worden er nog meer data van evenementen bekend gemaakt. Het overleg over de data etc. is aan de gang.